1971–1973Edit

trots Bretton Woods-avtalet upphävde amerikanska (amerikanska) tjänstemän guld konvertibilitet och införde en tio procent tillägg på import i augusti 1971. Detta föranledde g-10 Smithsonian avtalet, ett tillfälligt avtal som förhandlades 1971 bland de tio ledande utvecklade länderna i världen. Avtalet knöt den japanska yenen, Deutsche Mark och det brittiska pundet sterling och franska francen vid sjutton procent, fjorton procent respektive nio procent under Bretton Woods parity., Dessa visade sig vara ohållbara. Senare 1971 flöt amerikanska tjänstemän permanent dollarn; en andra devalvering av dollarn mot stora valutor och en permanent ”float” av stora europeiska valutor mot dollarn följde i februari 1973. När dollarn föll i värde gjorde USA lite för att sakta ner eller vända hösten. denna dollarns nedgång uppmuntrade europeiska och japanska tjänstemän att leverera expansiv politik.,

1977–1978Edit

1977 förespråkade Carter-administrationen och initierade ”locomotive theory”, vilket innebär att stora ekonomier drar längs sina mindre bröder. Carters teori bad om eftergifter från de mindre länderna för att gynna USA för det höga pris som USA har haft för sin välvilja efter 1973-75-recessionen. Det amerikanska initiativet möttes först med starkt tyskt och japanskt motstånd. Som svar, USA, myndigheterna låter det vara känt att de skulle tillåta dollarn att sjunka mot de oliktänkande ländernas valutor i avsaknad av makroekonomiska stimuli. Till slut gick Japans premiärminister Takeo Fukuda med på den amerikanska stimulansförfrågan i slutet av 1977. Ett år senare vid det ekonomiska toppmötet i Bonn i juli 1978 anslöt sig Tysklands förbundskansler Helmut Schmidt till en expansiv finanspolitik som en del av ett paket med ömsesidiga eftergifter.,

1980–1985Edit

Det var ett tjugo-sex procent appreciering av dollarn mellan 1980 och 1984 som ett resultat av en kombination av stram penningpolitik under perioden 1980-82 enligt Federal Reserves Ordförande Paul Volcker och expansiv finanspolitik i samband med Ronald Reagans administration under perioden 1982-84. Kombinationen av dessa händelser drev upp långsiktiga räntor, vilket i sin tur lockade ett kapitalinflöde och uppskattade den amerikanska dollarn. 1981-84 Reagan administration hade en uttrycklig politik för ”godartad försummelse” mot valutamarknaden., Vissa amerikanska handelspartner uttryckte oro över storleken på dollarns uppskattning och förespråkade för intervention på valutamarknaden för att dämpa sådana rörelser. Men finansminister Donald Regan och andra administrativa tjänstemän avvisade dessa begrepp och hävdade att en stark dollar var en förtroendeomröstning i den amerikanska ekonomin. Vid Versailles-toppmötet av G-7-ledare 1982 kom USA överens om andra medlemsländers önskemål att tillåta en expertstudie av effektiviteten av valutainterventioner., Den eponymous ”Jurgenson Report”, uppkallad efter sin ledande forskare Phillipe Jurgenson, lämnades till 1983 Williamsburg Summit där de begärande nationerna var besvikna över att resultaten inte stödde deras råd. Bara lite avskräckt, Plaza-avtalen 1985 inträffade. (Plaza-avtalen var en drivkraft för G-7-finansministrarna, eftersom den grupp tjänstemän som hade träffats i New York var de första tjänstemännen för den.) Men USA började ”prata ner” dollarn ytterligare för att uppmuntra stimuli till inhemsk efterfrågan i Japan och Tyskland.,

1990sEdit

1992, efter en lågkonjunktur med en långsam återhämtning och ett försenat svar på arbetsmarknaden, signalerade Bill Clintons administration önskvärdheten av yen-apprecieringen mot dollarn: ”jag skulle vilja se en starkare yen.”Även i februari 1993, då-finansminister Lloyd Bentsen upprepade positionen när han tillfrågades om han skulle vilja se en svagare dollar. Dessa kommentarer skulle påverka USDJPY för att skydda mot Japansk exporttillväxt på bekostnad av den amerikanska bytesbalansen., Därefter sjönk dollarn mot yenen och flyttade yenen till 100-nivån mot dollarn i 1993-sommaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *