Freddie: Feeling’ s gettin stronger
Larry: Music ’s gettin longer too
Rose: Music is flashin me
Sly: jag vill ta dig högre
Baby baby baby Baby light my fire

alla: Boom shaka-laka-laka Boom shaka-laka-laka

Freddie: feeling’ s nitty-gritty
Larry: sound är också i staden
Rose: Music ’s still Flashin’ me
sly: vill du inte bli högre
Baby Baby Baby Light My Fire.,

alla: Boom shaka-laka-laka Boom shaka-laka-laka

Sly: Harmonica solo
Alla upprepade: högre!

Sly: C ’mon tänd min eld
vill ta dig högre

alla: Boom shaka-laka-laka Boom shaka-laka-laka

Freddie: känsla som ska få dig att flytta
Larry: ljud som ska hjälpa dig groove
Rose: Musik fortfarande flashin’ mig
Sly: ta dina platser
Jag vill ta dig högre
Baby baby baby ljus min eld.

Freddie: Guitar solo

alla: Boom shaka-laka-laka Boom shaka-laka-laka

alla upprepade: högre!,
Sly: låt oss ta dig, Vill du gå, etc.

Cynthia: Trumpet solo

alla upprepade: Boom shaka-laka-laka Boom shaka-laka, högre!

Larry: Bass solo

alla upprepade: Boom shaka-laka-laka Boom shaka-laka-laka, högre!

Jerry: Sax solo

alla upprepade: Boom shaka-laka-laka Boom shaka-laka-laka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *