från Java 1.5-Skannerklassen introducerades. Denna klass accepterar en fil, InputStream, sökväg och, Strängobjekt, läser alla primitiva datatyper och strängar (från den givna källan) token genom token med hjälp av reguljära uttryck. Som standard betraktas blanktecken som avgränsare (för att bryta data i tokens).

läsa ett tecken med Skannerklassen

Skannerklassen ger nextXXX() (där xxx är int, float, boolean etc) metoder som används för att läsa olika primitiva datatyper., Men det ger aldrig en metod för att läsa ett enda tecken.

men du kan fortfarande läsa ett enda tecken med den här klassen.

  • nästa() metod för Skannerklassen returnerar nästa token för källan i strängformat. Detta läser enstaka tecken (åtskilda av avgränsare) som en sträng.
String str = sc.next();
  • Tochararray-metoden i Strängklassen omvandlar den aktuella strängen till en teckenmatris.
char ch = str.toCharArray()
  • från matrisen kan du få tecknet lagrat på den 0: e positionen.,
char myChar = ch;

Example

Following example reads a single character from the user using the Scanner class.

Output

Enter your grade: (A, B, C, D)CYou are average, you have been promoted, you need to work hard

Published on 01-Aug-2019 17:45:36

Advertisements

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *