symptom

eftersom tumörer i hjärtat kan efterlikna andra hjärtsjukdomar är de svåra att diagnostisera exakt. Tumörer i hjärtat kan innebära:

 • epikardium, manteln av vävnad som täcker hjärtat
 • myokardium, musklerna i hjärtväggen
 • endokardium, membranet som leder hjärtkaviteterna

symtomen och tecknen på tillståndet tenderar att indikera vilken del av hjärtat som påverkas., Om en person som har maligna tumörer i en annan del av kroppen utvecklar symtom på hjärtsjukdom, kan det vara ett tecken på att tumören har spridit sig till hjärtat.

Myxoma orsakar tre allmänna symptommönster:

 • symptom som efterliknar sådana tillstånd som bakteriell endokardit, kollagenvaskulär sjukdom och kliniskt odetekterbara maligniteter
 • embolier, i vilka fragment av tumörbrytningen i blodflödet och orsakar blodproppar eller blockeringar
 • blockeringar av blodflödet., Blodflödet kan blockeras vid öppnandet av någon hjärtklaff, vanligen mitralventilen.

störningar i hur hjärtat fungerar av tumören kan skapa symptom som liknar ventilstörningar orsakade av reumatisk sjukdom, inklusive lungstockning och hjärtmuskler. De exakta ljuden kan vara olika i myxom jämfört med faktiska mitralventilstörningar, särskilt när kroppens position ändras. Vanligtvis har personer med myxoma inte mängden utvidgning av vänster atrium som personer som har ventilsjukdom gör.,

hjärtsymptom på rabomyom och fibromas inkluderar:

 • blockeringar
 • snabba hjärtslag
 • utvidgning av hjärtat
 • tecken på blockering av blodflödet ut ur ventriklerna
 • blåsljud

om det finns tecken på blockering av blodflödet till ventriklarna

 • blåsljud
 • om hjärtsymtom är också närvarande med egenskaper hos tuberös skleros, det finns förmodligen en godartad tumör närvarande. Detta kan bekräftas genom ekkokardiografi eller angiokardiografi., Kirurgisk behandling av flera noduler är vanligtvis ineffektiv, och prognosen är dålig efter det första året av livet.,ock

 • oregelbundna hjärtrytm
 • oförklarlig hjärtsvikt
 • symtom på maligna hjärttumörer som har sitt ursprung i hjärtat kan innefatta:

  • plötslig hjärtsvikt
  • en snabb ackumulering av blodig vätska i fodret runt hjärtat, ofta med blockering av blodflödet i hjärtat
  • olika typer av arytmi
  • /ul>

   jämfört med godartade tumörer tenderar maligna hjärttumörer att orsaka allvarligare och snabb försämring och kan spridas till ryggraden, närliggande mjuka vävnader och större organ.,

   orsaker och riskfaktorer

   Myxomas tenderar att köras i familjer och kan vara åtminstone delvis genetiska. Att ha en malign tumör i en annan del av kroppen som kan spridas till hjärtat – speciellt melanom, bröst – eller lungcancer-kan ge dig större risk att utveckla en malign tumör i hjärtat.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *