heterosexuell kallas den som känner sexuell lutning mot människor av motsatt kön. Det vill säga heterosexualitet är en sexuell läggning genom vilken en man lockas till kvinnor, och en kvinna lockas till män. Heterosexualitet är den sexuella läggning som dominerar i världen och garanterar reproduktionen av den mänskliga arten.,

den heterosexuella personen skiljer sig från den homosexuella (härledd från den grekiska homo som betyder lika) som lockas till personer av samma kön som sin egen. Den homosexuella mannen heter gay, och den homosexuella kvinnan heter Lesbisk.

det bör också differentieras från bisexualitet, vilket är det tillstånd som människor känner sexuell attraktion för människor av båda könen, det vill säga för människor av motsatt kön och för människor av eget kön.,

homosexualitet är inte en sjukdom utan en sexuell preferens, och lagstiftas annorlunda enligt det berörda landet och kulturen. Homosexuellas sociala och rättsliga situation är ofta föremål för kontrovers.

heterosexualitet är nödvändig för att bilda familjen, den första sociala gruppen av betydelse för individen. Familjen är samhällets grundläggande cell, och i den byggs de principer, övertygelser och värderingar som ingår i personens identitet.,

Bibeln erkänner inte någon annan typ av sexuellt förhållande än för Man och kvinna, grundad på grundprincipen för reproduktion.

idag har social pluralism gett upphov till doktriner som skiljer sig från traditionella, som har tagit en ideologisk ställning i förhållande till kön och könsdiskriminering samt homofobi.

vissa tillskriver sexuell läggning till en genetisk orsak, och andra tror att erfarenheten bestämmer valet enligt ENS önskemål.,

den naturliga existensen hos den mänskliga arten är emellertid endast möjlig på grundval av upprätthållandet av heterosexuella relationer, ett argument som validerar kvalificeringen av onaturligt som förespråkar heterosexualitet.

relaterade betydelser

  • mångfald
  • Pansexual
  • kvinna
  • sex
  • identitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *