en fullmakt eller POA kan göra det möjligt för dig att delta i finansiella transaktioner när du inte kan vara närvarande för att underteckna dokument. Det kan också göra det möjligt för någon du litar på att hantera din ekonomi om du blir inaktiverad eller arbetsoförmögen.

Texas har separata fullmakt krav på finansiella frågor och hälso-och sjukvård.,

grunder för fullmakt

en fullmakt är ett juridiskt dokument, varigenom en person, kallad ”huvudmannen”, ger en annan person, kallad ”agenten” eller ”advokaten faktiskt”, befogenhet att vidta vissa åtgärder på uppdrag av huvudmannen. För att förstå fullmakter kommer det att vara till hjälp att känna till några grundläggande villkor:

  • allmän fullmakt. Detta ger agenten befogenhet att agera i ett brett spektrum av frågor.
  • begränsad eller särskild fullmakt., Detta ger agenten befogenhet att agera på ett begränsat sätt, till exempel att delta i en viss transaktion eller under en begränsad tidsperiod.
  • hållbar fullmakt. Detta fortsätter i kraft efter huvudmannen blir mentalt eller fysiskt handikappade eller oförmögna.
  • Springing fullmakt. Detta ger auktoritet till agenten endast om och när huvudmannen blir inaktiverad eller oförmögen. Av sin natur är en springande fullmakt också en hållbar fullmakt.
  • medicinsk fullmakt., Detta ger agenten befogenhet att fatta beslut om medicinsk behandling för dig om du blir mentalt eller fysiskt oförmögen att fatta egna beslut. Av sin natur är en medicinsk fullmakt både hållbar och springande.

använder för en POA

det finns två primära skäl för att ha en finansiell fullmakt:

  1. Du måste engagera är någon typ av finansiell verksamhet men kan inte vara närvarande för att göra det. Till exempel måste du underteckna en handling för att överföra titel till egendom, men kommer att vara ut ur landet när det behöver göras., Du kan utföra en fullmakt för att tillåta någon annan att underteckna dokumentet för din räkning.

  2. du vill ge någon du litar på myndigheten att hantera dina ekonomiska frågor i händelse av att du blir mentalt eller fysiskt handikappad eller arbetsoförmögen.

juridiska krav för Texas fullmakt

alla vuxna kan skapa en fullmakt i Texas. Dokumentet måste innehålla en av följande uttalanden:

  1. ”denna fullmakt påverkas inte av den huvudansvariges efterföljande funktionshinder eller oförmåga.,”Detta gör det till en hållbar fullmakt och ger agenten omedelbar auktoritet.

  2. ”denna fullmakt blir effektiv på den huvudansvariges funktionshinder eller oförmåga.”Detta gör det till en fjädrande (och hållbar) POA, men agenten kommer inte att ha auktoritet om huvudmannen blir inaktiverad eller oförmögen.

POA måste dateras och undertecknas av huvudmannen före en notarius publicus eller annan person som är auktoriserad i Texas eller någon annan stat att ”ta erkännande till handling av transport” och administrera eder.,

hur man får rätt fullmakt Form

att få en fullmakt i Texas är ganska lätt eftersom Texas lagstiftaren skapade ett formulär med titeln lagstadgad varaktig fullmakt. Det kan hittas i Texas Estates-koden, i avsnitt 752.051. Denna blankett listar olika typer av befogenheter, med en tom linje före varje ström. För att ge din agent alla listade befogenheter kan du underteckna dina initialer på linjen före det sista objektet (vilket gör det till en allmän POA)., Om du inte vill ge din agent alla krafter, måste du underteckna dina initialer före varje kraft du vill att din agent ska ha (vilket gör det till en begränsad POA).

den medicinska fullmakten utnämning av hälso-och Sjukvårdsagent kan hittas i Texas Health and Safety Code, i avsnitt 166.164. Med hjälp av detta formulär kommer att säkerställa överensstämmelse med Texas lag.

genom att använda korrekt officiellt formulär, och läsa instruktionerna och informationen den innehåller, kan du se till att du är i enlighet med de rättsliga kraven för en fullmakt i Texas., Formuläret förklarar också agentens uppgifter. När du använder officiell blankett är det mer sannolikt att erkännas av dem med vilka din agent kommer att bedriva verksamhet och kan öka sannolikheten för att den kommer att accepteras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *