lever och hornworts

växtkropparna av lever och hornworts representerar gametofytiska (sexuella) fasen av livscykeln, som dominerar i dessa växter. I leverporterna bärs sporofyten på eller inom gametofyten men är övergående., Levermossa och hornwort växter, beroende på art, kan vara bisexuell eller enkönad, och könsorganen kan vara fördelad på ytan (Riccia, Ricciocarpus, Sphaerocarpos, Pellia) eller lokaliserade i grupper och komma på speciella grenar (antheriodiophores och archegoniophores), som i Marchantia; de spermier är biflagellate.

frisättning av mogna spermier och fertiliseringsprocessen kräver fukt i form av tung dagg eller regndroppar. I alla utom några släkten (Riccia, Ricciokarpus) är de utvecklande sporofyterna aktivt fotosyntetiska-dvs,, som kan använda ljusenergi för att bilda organiska ämnen. De är dock beroende av gametofytiska vävnader för vatten (och de oorganiska salterna upplösta i det) och förmodligen härleda och utnyttja i sin näring vissa organiska ämnen som tillverkas av gametofyterna. Leverwort sporer är meiospores; dvs de uppstår av meios från celler som kallas sporocyter.

sporofyterna kan bestå nästan helt av fertila (sporogena) vävnader (Riccia, Oxymitra), eller de kan innehålla sterila celler (sjuksköterskeceller eller elatrar) bland de utvecklande sporerna., I Marchantia och Porella finns en steril fot och seta, eller stjälk, närvarande; foten ankare sporbärande kapsel (sporangium) till gametofyten och tjänar förmodligen en absorberande funktion. Seta förbinder foten och kapseln. Förlängningen av seta höjer kapseln från dess skyddande kuvert, vilket placerar den i ett gynnsamt läge för spore-spridning. Kapslarna av liverworts kan kasta sina sporer endast genom sönderfall av kapselväggen och gametofytiska vävnader (Riccia, Oxymitra), eller de kan öppna oregelbundet eller i två eller fyra segment.,

sporspiring hos vissa arter kan inträffa omedelbart efter deponering om sporerna befinner sig i en gynnsam miljö eller, som hos andra arter, kan sporerna kräva en period av viloläge före spiring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *