od tego czasu historia banku jest ściśle związana z interesami brytyjskiej polityki zagranicznej i klas rządzących w Azji. Po 1949 roku i zwycięstwie rewolucji Mao w Chinach, HSBC wycofał się do Honk Kong, który pozostał kolonią brytyjską. W latach 1980-1997 rozwinęła działalność w Stanach Zjednoczonych i Europie, a w 1993 roku przeniosła swoją siedzibę do Londynu w oczekiwaniu na przeniesienie suwerenności Hongkongu z powrotem do Chin w 1997 roku., HSBC pozostaje niezastąpiony dla finansów Hongkongu, nadal emitując 70% dolarów hongkońskich. Hongkong jest obecnie jednym z kluczowych ogniw w operacjach prania brudnych pieniędzy utworzonych przez nowe chińskie klasy rządzące.

HSBC zamieszany w inne przestępstwa finansowe

oprócz prania pieniędzy z narkotyków i terroryzmu HSBC został obciążony innymi sprawami. Manipulował rynkami giełdowymi (ujawnione w 2013, dotyczące rynku 5 USD.,3 biliony dziennie), a LIBOR
London Interbank oferował średnią stopę procentową obliczaną codziennie, opartą na transakcjach dokonanych przez grupę reprezentatywnych banków. Istnieje kilka Liborów dla około dziesięciu różnych walut i około piętnastu kursów czasowych, od jednego dnia do dwunastu miesięcy. odsetki międzybankowe kwota wypłacona w ramach wynagrodzenia za inwestycję lub otrzymana przez pożyczkodawcę. Odsetki naliczane są od kwoty zainwestowanego lub pożyczonego kapitału, czasu trwania operacji i ustalonej stopy procentowej. rate., Była również zaangażowana w nadużycie i oszukańczą sprzedaż derywatów na stopy procentowejderivativesa rodziny produktów finansowych, która obejmuje głównie opcje, kontrakty terminowe, swapy i ich kombinacje, wszystkie związane z innymi aktywami (akcje, obligacje, surowce i towary, stopy procentowe, indeksy itp.), z których z natury są nierozłączne—opcje na akcje, kontrakty terminowe na indeks itp. Ich wartość zależy i jest pochodną (stąd nazwa) wartości tych innych aktywów., Istnieją instrumenty pochodne obejmujące zobowiązanie stałe (kontrakty terminowe na waluty, swapy na stopy procentowe lub walutowe) oraz instrumenty pochodne obejmujące zobowiązanie warunkowe (opcje, warranty itp.)., oraz obraźliwą i oszukańczą sprzedaż produktów ubezpieczeniowych brytyjskiemu społeczeństwu i małym firmom(Financial Services Authority ścigało HSBC za sprzedaż Polis, które miały niewielką lub żadną wartość). Ostatecznie sprzedała pożyczkę hipoteczną zaciągniętą Na zabezpieczenie nieruchomości., Istnieją dwa rodzaje hipotek:
1) najpowszechniejsza forma, w której nieruchomość, na którą pożyczka została zakupiona, jest wykorzystywana jako zabezpieczenie;
2) szersze wykorzystanie nieruchomości do zabezpieczenia kredytu: wystarczy, że kredytobiorca posiada i angażuje nieruchomość jako zabezpieczenie. Papiery wartościowe zabezpieczone abuzywnie w USA, sfałszowane ceny złota i srebra (ujawnione w styczniu Luty 2012 2014 r.) i wspomagał głównych uchylających się od płacenia podatków(zob. poniżej).

Hervé Falciani: Edward Snowden z HSBC?

Hervé Falciani jest francusko-Włochem, który w latach 2006-2008 pracował w HSBC jako inżynier systemów w Genewie., Przed wyjazdem i przeprowadzką do Francji skopiował 127 000 dokumentów, które aktywnie łączyły HSBC z masowymi oszustwami i oszustwami podatkowymi. Szwajcaria wydała, za pośrednictwem Interpolu, międzynarodowy nakaz aresztowania za kradzież danych, naruszenie tajemnicy bankowej i handlowej oraz szpiegostwo przemysłowe. Szwajcaria Nie oskarżyła HSBC.,

na początku 2009 roku francuska policja przeszukała jego dom w Nicei, gdzie przechwyciła dokumenty wybuchowe wymieniające tysiące uciekinierów podatkowych, 8231 Francuzów, 800 Belgów, ponad 600 Hiszpanów, około 2000 Greków znalazło się na słynnej „liście Lagarde”, którą Imfimf
Międzynarodowy Fundusz Walutowy z Bankiem Światowym, MFW został założony w dniu podpisania porozumień z Bretton Woods. Jego pierwszą misją było wspieranie nowego systemu standardowych kursów walutowych.,
kiedy w 1971 r. zakończył się system stałych stawek w Bretton Wood, główną funkcją MFW stało się bycie zarówno policjantem, jak i strażakiem dla globalnego kapitału: działa jako policjant, gdy egzekwuje swoją politykę dostosowań strukturalnych i jako strażak, gdy podejmuje działania, aby pomóc rządom w ryzyku niewypłacalności spłaty zadłużenia.
W Przypadku Banku Światowego funkcjonuje ważony system głosowania: w zależności od kwoty wpłaconej jako wkład przez każde państwo członkowskie., Do zmiany karty MFW wymagane jest 85% głosów (co oznacza, że USA z 17,68% głosów ma de facto weto wobec każdej zmiany).
instytucja jest zdominowana przez pięć krajów: Stany Zjednoczone (16,74%), Japonię (6,23%), Niemcy (5,81%), Francję (4,29%) i Wielką Brytanię (4,29%).
Pozostałe 183 państwa członkowskie podzielone są na grupy kierowane przez jedno państwo. Najważniejszą z nich (6,57% głosów) przewodzi Belgia. Najmniej ważną grupą państw (1,55% głosów) jest Gabon, skupiający Kraje afrykańskie.,
http://imf.org

Hervé Falciani współpracował następnie z władzami Paryża, Waszyngtonu i innych krajów, do których przekazał informacje, które pomogły przyspieszyć dochodzenie dotyczące prania pieniędzy przez HSBC z meksykańskich i kolumbijskich karteli narkotykowych. Podczas wizyty w Hiszpanii w 2012 roku, aby pomóc władzom hiszpańskim, został aresztowany na podstawie nakazu Interpolu, A Szwajcaria zwróciła się o jego ekstradycję., Hiszpania odrzuciła tę prośbę, ponieważ był głównym świadkiem w kilku dużych sprawach oszustw i uchylania się od płacenia podatków. Informacje przekazane przez Falcianiego pozwoliły władzom hiszpańskim odkryć około 2 mld euro zdeponowanych na Szwajcarskich kontach przez rodzinę Emilio Botina, Prezesa Santander banku, który zapłacił 200 mln euro grzywny. Ujawniono również skandal z oszukańczym finansowaniem Partii Ludowej Mariano Rajoya. Władze belgijskie i francuskie spotkały się z Falcianim i wykorzystały uzyskane informacje do prowadzenia dochodzeń w sprawie uchylania się od płacenia podatków., Wcale nie jest pewne, że spowodują one potępienie, bardziej prawdopodobne jest, że pozasądowe ugody pozwolą oszustom uniknąć kary.

nie tylko Szwajcaria chce aresztować informatorów, ale także Grecja oskarżyła redaktora magazynu Hot Doc, Kostasa Vaxevanisa, za to, że ośmielił się opublikować w październiku 2012 roku listę Lagarde-Hsbc-Falciani, którą władze greckie w jakiś sposób zapodział. Ostatecznie został uniewinniony z powodu nacisków publicznych i międzynarodowych., Nie jest łatwo oskarżyć bank i bogatych oszustów, których chroni, ani potępić bogatych oszustów, którzy chronią swoje święte banki i tajemnicę bankową.

istnieje prawdziwa symbioza między wielkimi bankami a klasami rządzącymi, podobnie jak istnieją trwałe powiązania między politykami a wielkim biznesem, szczególnie w finansach.

HSBC znajduje lukę w Dyrektywie Unii Europejskiej

Wynagrodzenie w wysokości 1 euro.,5 mln ograniczyłoby premię do 3 mln EUR, co daje całkowity roczny dochód w wysokości 4,5 mln EUR. Aby obejść ten środek, HSBC po prostu zwiększył stałą pensję, aby utrzymać poziom premii.

podsumowanie

Grupa HSBC powinna zostać zamknięta, jej dyrektorzy zwolnieni Bez odszkodowania, a wraz z głównymi akcjonariuszami powinni odpowiadać za swoje zbrodnie przed sądami i być surowo skazani na okresy utraty wolności i prac społecznych. HSBC powinien zostać podzielony na mniejsze jednostki pod kontrolą publiczną o ściśle określonym celu świadczenia usług publicznych.,

tłumaczenie : Mike Królikowski i Charles La Via

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6 Only in french
Part 7
Part 8
Part 9

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *