Van Java 1.5 Scanner klasse werd geïntroduceerd. Deze klasse accepteert een bestand, InputStream, pad en String objecten, leest alle primitieve data types en Strings (van de gegeven bron) token door token met behulp van reguliere expressies. Standaard wordt witruimte beschouwd als het scheidingsteken (om de gegevens in tokens op te splitsen).

het lezen van een teken met behulp van de Scanner klasse

Scanner klasse biedt nextxxx() (waar xxx is int, float, boolean etc) methoden die worden gebruikt om verschillende primitieve datatypes te lezen., Maar het biedt nooit een methode om een enkel teken te lezen.

maar u kunt nog steeds een enkel teken lezen met deze klasse.

  • de volgende methode () van de Scannerklasse geeft het volgende token van de bron in String formaat terug. Dit leest enkele tekens (gescheiden door scheidingsteken) als een String.
String str = sc.next();
  • de toCharArray() methode van de String klasse converteert de huidige String naar een karakter array.
char ch = str.toCharArray()
  • uit de array kunt u het teken opslaan op de 0De positie.,
char myChar = ch;

Example

Following example reads a single character from the user using the Scanner class.

Output

Enter your grade: (A, B, C, D)CYou are average, you have been promoted, you need to work hard

Published on 01-Aug-2019 17:45:36

Advertisements

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *