studenten eten een gezonde lunch op de Marston Middle School in San Diego, Californië, 7 maart 2011. / (Photo: REUTERS / Mike Blake)

De Bijbel stelt meerdere malen dat een gezond lichaam leidt tot emotioneel en spiritueel welzijn. Hier zijn vijf inspirerende bijbelverzen voor het behoud van een gezond lichaam en levensstijl.,1 Korintiërs 6: 19-20″weet gij niet dat uw lichamen tempels zijn van de Heilige Geest, die in U is, die gij van God hebt ontvangen? Je bent niet van jezelf; je bent gekocht tegen een prijs. Eer daarom God met jullie lichamen.”

2) 1 Korintiërs 3:17 ” als iemand Gods tempel vernietigt, zal God die persoon vernietigen; want Gods tempel is heilig, en jullie samen zijn die tempel.”

3) Efeziërs 5: 29
” tenslotte haatte niemand ooit zijn eigen lichaam, maar zij voeden en verzorgen hun lichaam, net zoals Christus de kerk doet.,”

4) 3 John 2
” Beste vriend, Ik bid dat je een goede gezondheid mag genieten en dat alles goed met je kan gaan, zelfs als je ziel goed met elkaar kan opschieten.5) Romeinen 12: 1 ” Ik dring er bij u, broeders, in het licht van Gods barmhartigheid, op aan om uw lichamen aan te bieden als levende offers, heilig en behaaglijk voor God – dit is uw geestelijke daad van aanbidding.”

Laden …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *