Fra Java 1.5 Scanner-klassen ble innført. Denne klassen aksepterer en Fil, InputStream, Bane og String-objekter, leser alle primitive datatyper og Strenger (fra en gitt kilde) token token ved hjelp av regulære uttrykk. Som standard, mellomrom er vurdert som skilletegn (for å bryte data til tokens).

du Leser en karakter ved hjelp av Scanner-klassen

Scanner-klassen gir nextXXX() (der xxx er int, float, boolsk etc) metoder som brukes til å lese ulike primitive datatyper., Men det har aldri gir en metode for å lese en enkelt karakter.

Men, har du fortsatt kan lese en enkel karakter ved hjelp av denne klassen.

  • Den neste () – metoden i Scanner-klassen returnerer neste tegn på kilden i String-format. Dette lyder enkelt tegn (atskilt med skilletegn) som en String.
String str = sc.next();
  • toCharArray () – metoden i String-klassen konverterer den aktuelle Strengen til en tegn-rekke.
char ch = str.toCharArray()
  • Fra tabellen kan du få tegnet som er lagret på 0th posisjon.,
char myChar = ch;

Example

Following example reads a single character from the user using the Scanner class.

Output

Enter your grade: (A, B, C, D)CYou are average, you have been promoted, you need to work hard

Published on 01-Aug-2019 17:45:36

Advertisements

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *