plná moc nebo POA vám umožní zapojit se do finančních transakcí, když nemůžete být přítomni při podepisování dokumentů. Může také umožnit někomu, komu důvěřujete, aby zvládl vaše finance, pokud se stanete zdravotně postiženým nebo neschopným.

Texas má samostatné plné moci požadavky na finanční záležitosti a zdravotní péči.,

plné Moci Základy

plná moc je právní dokument, kterým jedna osoba, která se nazývá „hlavní,“ dává další osoba, která se nazývá „agent“ nebo „právník ve skutečnosti,“ orgán, aby podnikli jisté kroky jménem zmocnitele. Abychom porozuměli plné moci, bude užitečné znát několik základních pojmů:

  • obecná plná moc. To dává zmocněnci, aby jednal v širokém spektru záležitostí.
  • omezená nebo zvláštní plná moc., To dává zmocněnci jednat omezeným způsobem, například za účelem provedení konkrétní transakce nebo po omezenou dobu.
  • trvalá plná moc. To platí i poté, co se ředitel stane mentálně nebo fyzicky postiženým nebo neschopným.
  • pramenící plná moc. To dává zmocnění agentovi pouze tehdy, pokud a kdy se jistina stane zdravotně postiženou nebo neschopnou. Ze své podstaty je pružná plná moc také trvalou plnou mocí.
  • lékařská plná moc., To dává AGentovi pravomoc rozhodovat o lékařském ošetření za vás, pokud se stanete duševně nebo fyzicky neschopným činit vlastní rozhodnutí. Ze své podstaty je lékařská plná moc trvanlivá i pružná.

Použití pro POA

Existují dva základní důvody pro finanční moci:

  1. Budete potřebovat, aby se zapojily je určitý typ finanční činnosti, ale nemůže být přítomen, aby tak učinily. Například musíte podepsat smlouvu o převodu titulu na majetek, ale bude mimo zemi, kdy to musí být provedeno., Můžete provést plnou moc, aby někdo jiný podepsat dokument vaším jménem.

  2. chcete dát někomu, komu důvěřujete, pravomoc řešit vaše finanční záležitosti v případě, že se stanete mentálně nebo fyzicky postiženým nebo neschopným.

právní požadavky na Texaskou plnou moc

každý dospělý může v Texasu vytvořit plnou moc. Dokument musí obsahovat jedno z následujících prohlášení:

  1. “ Tato plná moc není ovlivněna následným postižením nebo neschopností hlavního povinného.,“To z něj činí trvalou plnou moc a dává AGentovi okamžitou autoritu.

  2. “ Tato plná moc nabývá účinnosti na invaliditě nebo neschopnosti jistiny.“To z něj dělá pružnou (a trvanlivou) POA, ale agent nebude mít pravomoc, pokud se ředitel nestane zdravotně postiženým nebo nezpůsobilým.

POA musí být opatřen datem a podpisem zmocnitele před notářem nebo jiná osoba oprávněná v Texasu nebo kterýkoli jiný stát „vzít poděkování na skutky doprava“ a přísahy.,

Jak Získat Správnou Formulář plné Moci

Získání moci v Texasu je poměrně snadné, protože Texas zákonodárce vytvořil formulář s názvem Statutární Trvanlivé plnou Moc. To lze nalézt v Texas Estates Code, v oddíle 752.051. Tento formulář uvádí různé typy pravomocí, s prázdným řádkem před každým výkonem. Chcete-li dát svému agentovi všechny uvedené pravomoci, můžete podepsat své iniciály na řádku před poslední položkou (což z něj činí obecný POA)., Pokud nechcete dát svému agentovi všechny pravomoci, musíte podepsat své iniciály před každou mocí, kterou chcete, aby váš agent měl (což z něj činí omezenou POA).

označení lékařské plné moci zdravotnického prostředku lze nalézt v Texas Health and Safety Code, v oddíle 166.164. Použití tohoto formuláře zajistí dodržování Texaského práva.

pomocí správné oficiální formulář, a čtení pokynů a informací, které obsahuje, můžete zajistit, že jste v souladu s právními požadavky na plnou moc v Texasu., Formulář také vysvětluje povinnosti agenta. Používáte-li oficiální formulář, je pravděpodobnější, že bude uznán těmi, s nimiž bude váš agent podnikat, a může zvýšit pravděpodobnost, že bude přijat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *