z Java 1.5 třídy skeneru byl představen. Tato třída přijímá Soubor, InputStream, Cesta a String objekty, čte všechny primitivní datové typy a Řetězce (z daného zdroje) token po tokenu pomocí regulárních výrazů. Ve výchozím nastavení je mezera whitespace považována za oddělovač (pro rozdělení dat na tokeny).

čtení znaku pomocí třídy skeneru

třída skeneru poskytuje metody nextXXX () (kde xxx je int, float, boolean atd.), které se používají ke čtení různých primitivních datových typů., Nikdy však neposkytuje metodu čtení jediného znaku.

ale stále si můžete přečíst jeden znak pomocí této třídy.

  • další () metoda třídy skeneru vrací další token zdroje ve formátu String. Toto čte jednotlivé znaky (oddělené oddělovačem) jako řetězec.
String str = sc.next();
  • metoda toCharArray() třídy String převádí aktuální řetězec na pole znaků.
char ch = str.toCharArray()
  • z pole můžete získat znak uložený na 0. pozici.,
char myChar = ch;

Example

Following example reads a single character from the user using the Scanner class.

Output

Enter your grade: (A, B, C, D)CYou are average, you have been promoted, you need to work hard

Published on 01-Aug-2019 17:45:36

Advertisements

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *