test osobnosti Birkmanovy metody

tato zpráva identifikuje základní behaviorální data. Data jsou pak prezentována ve formě Birkmanovy mapy, váhy zobrazující oblasti zájmu a možné vhodné pracovní rodiny a pracovní…

respekt (Čeština)

termín respekt označuje uznání práva druhých; je to uznání, úvaha, pozornost nebo úcta, které jsou způsobeny jinými lidmi. Je to podmínka „sine qua non“ vědět,…

Merle Haggard (Čeština)

Jako umělec a skladatel, Merle Haggard byl nejdůležitější země umělec vynoří v roce 1960, a on se stal jednou z vůdčích postav z Bakersfield country…